திடீரென உயர்ந்த தங்கத்தின் விலை.

நாட்டில் இன்று தங்கம் விலையில் திடீர் உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, இன்று தங்கத்தின் விலை விபரம்.

தங்க அவுன்ஸ் – ரூ.629,432.00
24 கரட் 1 கிராம் – ரூ.22,210.00
24 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) – ரூ.177,650.00
22 கரட் 1 கிராம் – ரூ.20,360.00
22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) – ரூ.162,900.00
21 கரட் 1 கிராம் – ரூ.19,440.00
21 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) – ரூ.155,500.00

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button