உலகின் சிறந்த விமான நிறுவனங்களின் பட்டியலில் கத்தார் ஏர்வேஸ் 3வது இடத்தில்

உலகின் சிறந்த விமான நிறுவனங்களின் பட்டியலில் கத்தார் ஏர்வேஸ் 3வது இடத்தில்

கத்தார் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் சிறந்த உணவுக்காகவும் பொழுதுபோக்குடன் இருக்கை வசதி மற்றும் பணியாளர் சேவை ஆகியவற்றுக்கு 7.50 என்ற வகையில் மதிப்பெண்ணை பெற்று 2023 ஆம் ஆண்டில் அதிக தரமதிப்பீடு பெற்ற விமான நிறுவனங்களில் 3வது இடத்தில் உள்ளது.

Below are the top 10 based on Bounce’s 2023 Airlines Index and their scores:

  1. Japan Airlines – 8.28
  2. Singapore Airlines – 7.63
  3. Qatar Airways – 7.50
  4. Korean Air – 7.19
  5. Vistara – 6.43
  6. All Nippon Airways – 6.23
  7. Ethiopian Airlines – 5.99
  8. Air India – 5.40
  9. Azul Airlines – 5.25
  10. Emirates & Vietnam Airlines – 5.16

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button