பஸ்லான் பாரூக் பவுண்டேஷன் மூலம் மருந்துப்பொருட்கள் வழங்கி வைப்பு.

கம்பளை ஆதார (போதனா) வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் Dr.துமிந்த டயஸ் அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, வைத்தியசாலையின் சத்திரசிகிச்சை அறைக்குத் தேவையான மருந்துப்பொருட்கள் ஃபஸ்லான் பாரூக் பவுண்டேஷன் மூலம் வழங்கப்பட்டதை புகைப்படத்தில் காணலாம்.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button