மத்திய வங்கி எடுத்துள்ள இரண்டு முக்கிய முடிவுகள்

▪️இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபை, நிலையான வைப்பு வசதி வீதம் (SDFR) மற்றும் நிலையான கடன் வசதி வீதம் (SLFR) முறையே 11.00 வீதம் மற்றும் 12.00 வீதம் என்ற தற்போதைய மட்டத்தில் பேணுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளது.

▪️நாட்டிலுள்ள அனைத்து உரிமம் பெற்ற வங்கிகளுக்கும் அடகு வைக்கும் வசதிகள் மீதான வட்டி விகிதங்கள் 18 சதவீதமாகவும், முன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தற்காலிக ஓவர் டிராஃப்ட்களுக்கு 23 சதவீதமாகவும், கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு ஆண்டுக்கு 28 சதவீதமாகவும் வரம்புகளை விதிக்க மத்திய வங்கி முடிவு செய்துள்ளது.

மேற்படி இரண்டு முடிவுகளையும் நடைமுறைப்படுத்த மத்திய வங்கி தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button