தெஹிவளை மிருகக்காட்சி சாலைக்கு வரும் புதிய உறுப்பினர் இவர்தான்.

ஸ்லோவாக்கிய மிருகக்காட்சிசாலையில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட இரண்டு ஜோடி கேபிபராக்கள் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் என தெஹிவளை மிருகக்காட்சிசாலையின் பணிப்பாளர் நாயகம் திலக் பிரேமகாந்த தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த விலங்குகள் தெஹிவளை மற்றும் பின்னவல மிருகக்காட்சிசாலையில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

உலகின் மிகப் பெரிய கொறித்துண்ணிகளில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த விலங்குகள் மிகவும் நட்புடன் இருப்பதாகவும், தண்ணீருக்கு அருகில் வசிக்கும் இந்த கேபிபரா தனது சுவாசத்தை நீருக்கடியில் சுமார் ஐந்து நிமிடங்கள் வைத்திருக்கும் திறன் கொண்டது என்றும் இயக்குநர் ஜெனரல் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

கேபிபரா தாவர உண்ணிகள் மற்றும் குழுக்களாக வாழ விரும்புவன.

விலங்கு பரிமாற்றத் திட்டத்தின் படி இந்த மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் இலங்கைக்கு அவை கொண்டு வரப்பட்டன.

ஒரு மாத தனிமைப்படுத்தப்பட்ட காலத்திற்குப் பிறகு அவை மக்கள் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன .

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button