உள்ளூர் சந்தையில் தங்கத்தின் விலை குறைந்தது.

உள்ளூர் சந்தையில் தங்கம் மற்றும் தங்க நகைகளின் விலை குறைந்துள்ளதாக கொழும்பு செட்டியார் தெரு நகை விற்பனையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரிப்பு மற்றும் வேலை சந்தையில் ஏற்பட்ட விலை வீழ்ச்சி என்பனவே இந்த விலைக் குறைப்புக்குக் காரணம் என வர்த்தகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதன்படி, இன்று 22 கரட் தங்கத்தின் விலை 159,000 ரூபாவாகும்.

மேலும், 24 கரட் தங்கத்தின் விலை 173,000 ரூபாவாகவும் உள்ளது.

ரூபாயின் மதிப்பின் ஏற்ற இறக்கம் காரணமாக உள்ளூர் சந்தையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த மாதம் குறிப்பிடப்பட்ட விலையில் இருந்து குறைந்துள்ளது.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button