TikTok செயலியில் ஏற்படும் புதிய மாற்றம்

சமூக வலைப்பின்னல்களுக்கு இடையே உள்ள கடுமையான போட்டியின் காரணமாக, அந்த சமூக வலைப்பின்னல்களின் உரிமையாளர்கள் எப்போதும் புதிய மாற்றங்களைச் செய்து தங்கள் சந்தாதாரர்களைத் தக்கவைக்க முயற்சி செய்கிறார்கள்.

TikTok, வீடியோக்களை இடுகையிடுவதற்கான சரியான கருவியாக நாம் அனைவரும் அறிவோம்.

ஆனால் TikTok இன் உரிமையாளர்கள் Facebook Threads மற்றும் Twitter X சமூக வலைப்பின்னல்களுக்கு சவால் விடக்கூடிய புதிய மாற்றத்தை செய்ய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

TikTok இனை வைத்திருக்கும் சீன நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, TikTok வாக்கியங்களை இடுகையிடும் வகையில் புதிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

“இது சந்தாதாரர்களுக்கு தங்களை வெளிப்படுத்தும் திறனை அளிக்கிறது…”அதன்படி, TikTok சந்தாதாரர்கள் இப்போது தங்கள் கணக்கில் உரை, வீடியோக்கள் அல்லது புகைப்படங்களை இடுகையிடும் திறனைப் பெற்றுள்ளனர்.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button