கத்தாரில் உள்ளவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி: அனைத்து அருங்காட்சியகங்களின் நுழைவுச்சீட்டுகள் இலவசம்!

கத்தாரில் பார்வையிடுவதற்கான சிறந்த இடங்களில் அருங்காட்சியகமும் ஒன்றாகும்.
கத்தார் தேசிய அருங்காட்சியகம், இஸ்லாமிய கலை அருங்காட்சியகம், மாதாஃப் அரபு நவீன கலை அருங்காட்சியகம், த்ரீ டு ஒன் (3,2,1) ஒலிம்பிக் மற்றும் விளையாட்டு அருங்காட்சியகங்களையும் QID வைத்திருப்பவர்கள் இலவசமாக பார்வையிடலாம். QID வைத்திருக்காதவர்கள் 50 ரியால் செலுத்தி பார்வையிடலாம்.

இந்த சலுகை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாத்திரமே

மேலதிய தகவல் அறிய திரையில் உள்ள இணையதளத்தை பார்வையிடவும்
https://qm.org.qa/tickets/select-tickets/

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button