20 நாட்களில் 90,000 சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்கை வருகை.

இம்மாதம் முதல் 20 நாட்களில் சுமார் 90,000 சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்கைக்கு வந்துள்ளனர்.

இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய தரவுகளின்படி, ஜூலை மாதத்தில் இதுவரை 89,724 சுற்றுலாப் பயணிகள் நாட்டிற்கு வந்துள்ளனர்.

ஜூலை மாதத்தில் 15,330 இந்திய பிரஜைகள் வருகை தந்துள்ளதால் , இந்தியாவில் இருந்து வரும் பார்வையாளர்கள் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றனர்.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button