துணிந்தெழு சஞ்சிகையின் வன் பிரதிகள் கையளிப்பு.

ஈராண்டுகள் கடந்து வெற்றி நடை போட்டு தனது மூன்றாவது அகவையிலும் தடம் பதித்துள்ள துணிந்தெழு சஞ்சிகையானது இதுவரை காலமும் மின்னியல் சஞ்சிகையாகவே வலம் வந்து கொண்டிருந்தது.

புதிய பரிணாமத்தில் வினைத்திறன் மிக்க செயற்பாடுகள் மூலம் இணையதளம் மற்றும் மென் பிரதிகளாக பகிரப்பட்டு உலகளாவிய ரீதியில் பிரபல்யமடைந்த எமது துணிந்தெழு சஞ்சிகையின் வன் பிரதிகள் அரசியல் பிரமுகர்களுக்கும் ஆளுமைகளுக்கும் கையளிக்கப்பட்டன.

பிரதிகள் கையளிக்கப்பட்ட தருணங்களில் சில.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button